A 317 Cornelis GROENEBOOM

In dit graf ligt:

Cornelis Groeneboom (1833-1899)

Cornelis Groeneboom (foto links) was meer dan 35 jaar geneesheer in het Friese Echten. Hij werd geboren in Schoterland en trouwde in 1859 met de in Bolsward geboren Marijke Westerbaan (1828-1906). Naast arts was hij ook een van de kerkvoogden van de hervormde gemeente in Echten. In 1895 vraagt hij eervol ontslag aan en verhuist naar Oosterbeek om dichter bij zijn enige zoon, Johannes Willem Groeneboom (foto rechts) te kunnen wonen. Deze had zich enige jaren daarvoor als arts gevestigd te Heteren. Cornelis en Marijke Groeneboom gaan wonen aan de Benedendorpsweg, even ten oosten van de Oude Kerk. Daar overlijdt Cornelis in 1899 op 65-jarige leeftijd.

Johannes Willem Groeneboom (1860-1942) werd geboren in Echten. Hij studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij in 1888 promoveerde op een proefschrift over de behandeling van Empyeem. In 1889 trouwde hij met de in Woudsend geboren Martina Tromp (1862-1951). Samen krijgen zij vijf kinderen, twee jongens en drie meisjes. Korte tijd werkt hij als arts bij zijn vader in Echten, maar in 1891 wordt hij geneesheer te Heteren. In 1896 doet zich de gelegenheid voor om zich als arts te vestigen in Oosterbeek, waar op dat ogenblik ook zijn ouders wonen. Hij gaat met zijn gezin wonen in huize “Vredehof”, op de hoek van de Weverstraat en de toenmalige aansluiting met de Fangmanweg.

Na het overlijden van zijn vader keert hij in 1900 met zijn gezin en moeder terug naar Friesland en wordt arts te Oudkerk. In 1908 keert hij terug naar Gelderland en vestigt zich als arts te Apeldoorn. Na zijn pensioen gaat hij in het Friese Oosterzee wonen, dicht bij zijn geboortedorp. In 1934 keert hij terug naar Oosterbeek en woont daar enige jaren aan de Pietersbergseweg, de Schelmseweg en de Stationsweg. In 1942 verhuist hij naar Velp, waar de meeste van zijn kinderen wonen, maar overlijdt daar al enige maanden later.

Meer informatie over Johannes Willem Groeneboom en zijn in Oosterbeek opgegroeide kinderen vindt u via deze link (http://home.kpn.nl/jovazo/zonneheem/vervolg.html#A3).