A 007 Jhr. Mr. Jan Jacob DE ROVERE VAN BREUGEL

De enige zerk met een familiewapen. Op het schild staan drie molenijzers. (Dit is een lager van een molensteen om de druk van het malen te regelen).

In dit graf ligt:

  • Jan Jacob DE ROVERE VAN BREUGEL (1791-1861)

Het kan betekenen dat de familie het maalrecht bezat of het stapelrecht van te malen grondstof. Ze waren oorspronkelijk vaak eigenaar van een molen. Op een banderol rond het schild staat de wapenspreuk: “In Trinitate Fortitudo”, dit betekent: Kracht in Drievuldigheid. Boven het wapenschild is als helmteken een hazewind afgebeeld.