A 048 Aart VAN EWIJK

“Hij was rechtvaardig en handelde met gezag.” Van Ewijk was van 1862 tot 1906 hoofd van de Openbare School in Oosterbeek.

In dit graf liggen:

  • Theodora Sophia (van) EWIJK (1872-1872)
  • Sophia Johanna van EWIJK (1865-1886)
  • Aart van EWIJK (1837-1913)
  • Aart van EWIJK (1884-1885)
  • Hendrina Maria van INGEN (1842-1888)

Na zijn installatie door de president van de schoolcommissie, Jan van ’s Gravenweert, moest hij beginnen in twee ellendige lokalen met ongeveer 240 leerlingen, geholpen door een onderwijzer en vier kwekelingen.

De familie Van Ewijk voor de dienstwoning van OLS I. v.l.n.r. Bart, Sophia, Theodora, Aart, echtgenote Hendrina van Ingen en Jan (rond 1885)

In juni 1864 werd er een nieuw gebouw betrokken met drie lokalen elk bestemd voor 110 tot 120 kinderen. Op den duur waren het er 130 tot 140 per lokaal. In 1880 werd het gebouw (de zogenaamde klompenschool) uitgebreid.

4146  Beneden Weverstraat met Openbare School

Door zijn lange dienstbetrekking kwam het regelmatig voor dat drie generaties bij “de bovenmeester” op school geweest waren: van grootouders tot kleinkinderen. Hij was een gewaardeerd en vereerd onderwijzer die met een enkele oogopslag de orde kon handhaven. De journalist die bij gelegenheid van zijn begrafenis verslag doet, is duidelijk ook een oud-leerling. Hij schrijft:” Onze vriend, dat was hij gedurende onze schooljaren, dat wilde hij blijven gedurende ons verdere leven” Anderen zeiden: ”Meester Van Ewijk heeft in Oosterbeek geene vijanden.” Hij heeft velen geadviseerd bij beroepskeuze of bij het aanvaarden van een baan.

heemkundelogo