A137-138 Mr. W.F. VRIESE

Dit is een grafkelder. Achter elke naam op de zerk staat een verwijzing naar de bijbel en een tekst.

In dit graf liggen:

  • Baronesse Maria Christina van WELDEREN RENGERS (1851-1873)
  • mr. Willem Frederik VRIESE (1826-1873)
  • Sophia Angenis Beatrix Buma (1826-1892)

Willem Frederik Vriese bewoonde landgoed Lichtenbeek, dat hij verkocht in 1864. Hij was gehuwd met Sophia Angenis Beatrix Buma, weduwe van Baron van Welderen Rengers. Willem Frederik overleed in 1873, evenals zijn stiefdochter Maria Christina van Welderen Rengers, ze waren resp. 47 en 22 jaar oud. Horen zij bij de vele slachtoffers van de pokkenepidemie die Nederland teisterde van 1870 tot 1873?

De teksten achter elke naam zijn bijbelteksten:

“UW GOEDERTIERENHEID, HEER! ZIJ OVER ONS GELIJK ALS WIJ OP U HOPEN”.
 “OMHOOG HET HART NAAR BOVEN”.
“KOMT HERWAARTS TOT MIJ ALLEN DIE BELAST ZIJT
EN VERMOEID ZIJT EN IK ZAL U RUSTE GEVEN”.

Verder is er een zuil met daarop de bijbel en daarachter een kruis. De bijbeltekst luidt: “Ik stijg tot mijn vader en tot uw vader”. Joh.20 v 17.

baronesse van welderen rengers

In het marmeren paneeltje aan de voorkant van de zuil staat een zogeheten ouroboros, een slang die in zijn eigen staart bijt, met daarin vlinders en geknakte bloemen. Dit zijn symbolen van de kringloop en de vergankelijkheid van het leven.