A 155 / A 156 Grafkelder familie CARST

In dit graf liggen:

  • Pieter Jeppes CARST (1829-1884)
  • Lelius Gerrit CARST (1859-1875)
  • Jeppe Pieter Christ. CARST (1866-1907)
  • Leliana Alida LELSZ (1836-1899)
  • Cornelia Anna CARST (1867-1892)

De wortels van de familie Carst liggen op Schiermonnikoog in de 17e eeuw. Het zijn van oorsprong zeelieden. Door de eeuwen heen hebben zij beroepen uitgeoefend van koopman, reder, stuurman en kapitein op een koopvaardijschip. Ook onderhielden zij in de 19e eeuw handelsbetrekkingen met Japan (firma Carst, Lels & Co).

In deze grafkelder rusten:
Pieter Jeppes Carst, geboren op Schiermonnikoog in 1829 en getrouwd in 1855 met Leliana Alida Lelsz, en 3 van hun 6 kinderen, namelijk Cornelia Anna, Jeppe Pieter Christiaan en Lelius Gerrit: zij werden respectievelijk slechts 24, 41 en 16 jaar oud.

Pieter Jeppes Carst
Pieter Jeppes Carst

De Amsterdamse koopman P. Carst Jzn was eigenaar van de villa “Westerpark”. Deze werd samen met de nog bestaande Villa Oosterpark aan de Utrechtseweg omstreeks 1845 gebouwd en in 1883 gerenoveerd.

Oorspronkelijk stond er een beeldje van een engel op dit graf. Door vandalisme in de vorige eeuw was dit zodanig beschadigd, dat het niet gerepareerd kon worden. Op initiatief van een nakomeling van de familie Carst is een reconstructie gemaakt. Het resultaat is deze treurende engel, die een bosje margrieten in de hand heeft. De margriet is het symbool van de Nederlandse koopvaardij.

Beschadigde en gerestaureerde engel op de grafkelder van de familie Carst
Links de beschadigde engel en rechts de gerestaureerde engel op de grafkelder van de familie Carst