A 170-171 Familie VOGEL-MEES

In deze grafkelder rusten 5 personen van de welgestelde familie Vogel-Mees.

In dit graf liggen:

 • A 170
  Antoinette Petronella ELLINKHUIZEN (1793-1878)
  Johanna Carolina MEES (1820-1895)
  Cornelis Nicolaas VOGEL (1819-1878)
 • A 171
  Pieter VOGEL (1828-1887)
  Sarah Johanna Maria MEES (1817-1882)

In deze grafkelder rusten 5 personen. Antoinetta Petronella Ellinkhuyzen (1793-1878) was de moeder van Johannes Theodorus Vogel (graf A131/132), eigenaar en bewoner van Huize Den Brink.

mevrouw-vogel
Zij huwde in 1812 in Rotterdam Nicolaas Cornelis Vogel (1787-1871) en was vermoedelijk van deftige familie, want zij bracht een dik rood boek met voorouders mee. Het echtpaar kreeg 9 kinderen, waarvan slechts 3 volwassen werden. Het huwelijk was hecht, want het echtpaar heeft z’n gouden bruiloft uitgebreid gevierd.  Van Antoinetta is verder niet veel bekend, van haar man des te meer. Om onduidelijke redenen bracht hij in 1813 zijn bestaan en vermogen ten offer om “de naam van het geslacht vlekkeloos aan zijn kinderen over te dragen”. Hij werd daarna belastinginspecteur, was een handig amateur meubelmaker/timmerman en had een kunstzinnige aanleg (olieverfschilderijen en tekeningen). Na een bedreigend ziekbed schreef de 81-jarige Nicolaas Cornelis een brief van 12 kantjes vol uiterst christelijke vermaning aan zijn 3 volwassen kleinzoons. Of die zich hierdoor hebben laten beïnvloeden vermeldt de geschiedenis niet.
Johanna Carolina Mees
(Jans) was kunstschilder (1820-1895). Zij was de ongetrouwde zus van Françoise en Ottolina Mees, eerste en tweede vrouw van Johannes Theodorus Vogel (zie A131/132); ze woonde ook op Den Brink, tot haar dood. Cornelis Nicolaas Vogel (1819-1878) en Pieter Vogel (1828-1887) waren broers  van Johannes Theodorus.
Sarah Johanna Maria Mees (1816-1882) was de ongetrouwde dochter van Jacob Mees (1790-1854) en Anna van Baalen (1796-1821), en een nicht van Françoise,  Ottolina (Mie) en Johanna (Jans) Mees. De familie Mees was een bekende bankiers/koopmansfamilie in Rotterdam.