A 272 Cornelis Willem OPZOOMER

Wijsgeer en rechtsgeleerde die vooral als filosoof – op jonge leeftijd in 1846 benoemd tot hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht – grote invloed heeft uitgeoefend.

In dit graf liggen:

  • Christiaan Wilhelmus OPZOOMER (1821-1892)
  • Adelaide Cath. Joseph ACKERSDIJK (1827-1900)

Portret van C.W. Opzoomer door B. de Poorter/D.J. Sluyter

Hij was aanhanger van het empirisme, een wijsbegeerte van de ervaring die, onder invloed van de bloei der natuurwetenschappen, de methode hiervan productief wilde maken voor de geesteswetenschappen; zodoende werd het geloof in wonderen, waarvan in de bijbel zo vaak sprake is, als strijdig met de ervaring verworpen.

Hoewel geen theoloog was Opzoomer op theologisch terrein zeer invloedrijk. In orthodoxe kringen gevreesd had hij daarentegen in “moderne” vrijzinnige kringen grote aanhang. Het wekt dan ook geen verbazing dat hij één der initiatoren was (en de eerste voorzitter) van de Nederlandse Protestanten Bond (1870), geen nieuwe kerk maar een vereniging die een overkoepelende organisatie wilde zijn van alle vrijzinnigen in de bestaande kerken en daarbuiten.

Ook als rechtsgeleerde maakte hij naam met zijn beroemde commentaar op het Burgerlijk Wetboek. Na zijn vervroegd emeritaat vestigde hij zich in 1890 in Oosterbeek waar de familie Opzoomer nauw bevriend was met Marie Bilders-van Bosse.

Portret van C.W. Opzoomer, Jozef Israëls, collectie Universiteit Utrecht.

heemkundelogo