A 296 Jan VAN EMBDEN

Van 1866 tot 1892 burgemeester van Renkum. “Hij was een verdienstelijk  en krachtig burgemeester, wiens wil wet was.

In dit graf liggen:

  • Jan van EMBDEN (1823-1896)
  • Wilhelmina Dorothea LOOPUYT (1826-1896)

Ondanks dat kon hij bogen op sympathie en ontzag bij de burgers.”, schreef een ambtenaar van Binnenlandse Zaken.

Van Embden was een ondernemend man, eigenaar van veel grond o.a. ten zuiden en noorden van de spoorweg Utrecht-Arnhem. Die grond is later dicht bebouwd. Hij zelf liet daar verschillende arbeiderswoningen bouwen bijvoorbeeld aan de Lebretweg. Aan de Klingelbeekseweg vestigde hij een suikerfabriek.
Van Embden heeft er ook voor gezorgd dat de gemeente een gemeentehuis kreeg. Het is van 1866 tot 1927 in gebruik geweest. Het gebouw staat aan de Utrechtseweg/hoek Jan van Embdenweg.

Op dit moment is kunsthandel Albricht erin gevestigd. In 1855 tekende hij, samen met de gemeentesecretaris, de akte voor aankoop van de grond voor deze begraafplaats