A 314 Mr. Jan Pieter Adolf graaf VAN LIMBURG STIRUM

Hij is een telg uit de familie die in de Nederlandse politiek aan  het begin van de 19e eeuw een rol heeft gespeeld.

In dit graf liggen:

  • Cecilia Johanna van LIMBURG STIRUM (1871-1956)
  • levenloos kind van LIMBURG STIRUM (-1899)
  • Jan Pieter Adolf van LIMBURG STIRUM (1867-1902)

Vlak na de Franse tijd van overheersing heeft een driemanschap tijdelijk de Nederlanden bestuurd:

Gijsbert Karel van Hogendorp, Leopold van Limburg Stirum en Van der Duijn van Maasdam.

“De Lichtenbeek” waar de familie woonde, is een mooi voorbeeld van een landgoed zoals er in deze omgeving meer waren. Het huis zelf, uit ongeveer 1835, is in de Tweede Wereldoorlog afgebrand, niet door oorlogshandelingen.

Op de Lichtenbeek zijn nog steeds de zuilen van de toegangspoort naar het huis te vinden, evenals het koetshuis, de oranjerie en de ommuurde boomgaard-moestuin en een boerderij.

Van Limburg Stirum heeft in zijn korte leven veel maatschappelijke functies vervuld. Hij was hij bestuurslid van de Christelijke verzorging van Krankzinnigen en Zenuwlijders; van de Christelijke verpleging van Bedelaars en Landlopers. Namen van verenigingen die er niet om liegen.

Als voorzitter van de Vereniging tot Instandhouding van Christelijke Scholen in Arnhem was hij plaatselijk actief.  In Oosterbeek was hij bestuurslid van het Nederlands Bijbelgenootschap, van Patrimonium en de Christelijke Zangvereniging.