A 316 Herman Julius WELLENBERGH

Herman Julius Wellenbergh was (na 3 jong gestorven jongens) de vijfde broer van J.R. Wellenbergh.
J.R. Wellenbergh was de bouwer van landgoed de Sonnenberg en tevens grootgrondbezitter in Oisterwijk.

In dit graf ligt:

  • Herman Julius WELLENBERGH (1852-1899)

Sonnenberg

Geboren 20 maart 1852 in Utrecht, overleden op 20 juli 1899 te Oosterbeek, 47 jaar oud.
Van 1 mei 1878 tot 11 december 1884 was hij burgemeester van Sprang, Vrijhoeve en ’s Grevelduin-Capelle (nu onderdeel van de gemeente Waalwijk). Zijn eis was een passende burgemeesterswoning, die hij in 1879 kreeg aan de Nieuwe Vaart. Speciaal voor hem gebouwd. Hij was toen 27 jaar oud. Men vroeg zich in de gemeenschap af hoe het mogelijk was dat hij, zonder enige bestuurlijke ervaring, burgemeester kon worden. Aard en karakter van de dorpsgemeenschap waren hem vreemd. Met zijn benoeming werd gebroken met de traditie, dat een man uit eigen gelederen als burgemeester zou aantreden. Was hij een protégé van de Commissaris der Koningin? Er kwam geen triomfantelijke intocht zoals bij zijn voorganger. Hij kreeg ook niet de belangrijke post van Ambtenaar der Burgerlijke Stand als bezoldigd eerste ambtenaar, maar als derde. Tijdens zijn 7-jarige ambtstermijn kwamen wel een paar belangrijke zaken tot stand of was er sprake van een opmerkelijke ontwikkeling: een traject van de spoorlijn Zwaluwe-’s Hertogenbosch kwam gereed: hierdoor werd de streek ontsloten. Het veer werd gemoderniseerd door het in gebruik nemen van een stoomboot. De zorg voor armen en behoeftigen kreeg veel aandacht (en geld). In 1884 diende hij, 32 jaar oud, zijn ontslag in wegens gezondheidsredenen, en vertrok naar Oosterbeek, waar hij tot zijn dood in 1899 bleef wonen, eerst op de Sonnenberg en vanaf 1890 op de Dreijenscheweg (Stationsweg).