A 348A Isaac BREVÉE

In dit graf liggen:

  • Isaäc Brevée (1879-1952)
  • Cornelia C. de Jong (1895-1976)
  • Theodora Brevée (1905-1991)

brevee

Isaäc Brevée werd geboren in Sluis in Zeeuws-Vlaanderen. Na zijn studie geneeskunde in Gent, vestigde hij zich als huisarts in Oosterbeek. Aanvankelijk woonden hij met zijn vrouw Egberta Copijn in het huidige pand Weverstraat 94, waar hun oudste dochter Dora (Theodora) werd geboren. In 1909 verhuisde het gezin naar de villa Beekhof, op de hoek van Weverstraat en de Zuiderbeekweg (huidige terrein van Weverstraat 140). In 1926 verlaat Egberta Copijn het gezin en gaat op Sicilië wonen, haar man achterlatend met drie dochters. Na een kortstondig huwelijk in Nederlands-Indië komt Dora in 1929 terug naar Oosterbeek en blijft tot en met de oorlog bij haar vader wonen.

Cornelia Catharina de Jong werd geboren in het Friese Hemelumer Oldephaert. Zij was gehuwd geweest met Hendrik Hogerzeil, met wie zij drie kinderen had. Tijdens de Slag om Arnhem moest zij haar woning op Bergoord aan de Fangmanweg verlaten en vond zij onderdak in de kelder van Beekhof. Deze gebeurtenissen zijn door haar dochter Han Hogerzeil en schoonzoon Robert Collis beschreven in het boek “Straight on”.

Tijdens de evacuatie trouwden Isaäc Brevée (links op foto) en Cornelia de Jong (midden op foto) in Epe. Hun terugkeer in Oosterbeek staat beschreven in Robert Collis’ boek “To be a Pilgrim”. Omdat Beekhof in de laatste oorlogsmaanden was verwoest, verbleef Dora (rechts op foto) enige jaren in een houten barak. In 1951, een jaar voor het overlijden van Isaäc Brevée, kon Dora haar intrek nemen in de huidige villa op Weverstraat 140.

Aan Isaäc Brevée herinneren in Oosterbeek nog de Doctor Brevéestraat, met daarin een door Frederik Hoevenagel vervaardigd borstbeeld.

Een ooggetuige-verslag van de gebeurtenissen rondom Beekhof tijdens de Slag om Arnhem via deze link naar het artikel.