A 075 KOUFFELD en SNIJDER

In dit graf liggen:

  • Jan Willem Kouffeld (1839-1898)
  • Derkje Snijder (1841-1913)
  • Jan Goudsman (1802-1868)
  • Lamberdina Zomerhuis (1795-1871)

Landgoed-Valkenburg

Als er in één graf twee tuinlieden (met hun vrouwen) begraven liggen en dan nog wel in de luxe klasse A, dan moet daar een verhaal achter zitten. De beide Jannen waren tuinman op het landgoed Valkenburg (gelegen op de hoek van de Utrechtseweg en de Van Borsseleweg), dat eigendom was van de Amsterdamse bankier Robert Daniel Wolterbeek. Aan de achterzijde van de villa (links op de foto) lag een grote tuin met diverse kassen, waarvoor de tuinman verantwoordelijk was. Deze woonde zelf in een apart daarvoor gebouwd tuinmanhuis (rechts op de foto).

Toen zijn vrouw, Henrietta Meijer, medio 1866 overleed, liet Robert Daniel Wolterbeek een imposante grafstede als familiegraf aanleggen (graf A103/105). De monumentale grafsteen liet hij ontwerpen door de bekende Roermondse architect Pierre Cuypers. Op 19 december 1866 kon Jan Kouffeld aan Robert Daniel in Amsterdam melden dat de grafsteen per trein in Arnhem was aangekomen. Hij schrijft hem: “wij hebben de steen gisteren gehaald met 3 paarden; hij is geheel en al goed en onbeschadigd over gekomen; wij hopen hem vandaag op het kerkhof te krijgen; hij weegt ruim 5000 pond zoodat zulks nog moeijelijk zal gaan om hem er op te krijgen“.

Jan Kouffeld trouwde begin 1864 met Derkje Snijder. Hun huwelijk kwam geen dag te vroeg, want al binnen een maand beviel Derkje van een zoon. Er zouden in de loop der jaren nog twee zonen en acht dochters volgen. Jan Goudsman was de voorganger van Jan Kouffeld als tuinman van Valkenburg. Van hem is niet meer bekend dan dat hij in Amsterdam werd geboren en in 1826 in Loosdrecht trouwde met Lamberdina Zomerhuis. Het feit dat de beide Jannen in één graf liggen, zou kunnen inhouden dat de familie Wolterbeek- mogelijk als erkenning voor hun inzet- dit graf heeft gefinancierd, maar direct bewijs daarvoor is er niet. Overigens blijkt uit het bevolkingsregister dat Jan Kouffeld niet in 1839, maar in 1840 geboren moet zijn.

In het naastgelegen graf A078 liggende de ouders van Derkje Snijder begraven, te weten de landbouwer Adolf Snijder (1802-1873) en diens vrouw Johanna Geertruida Evers (1809-1889).

In het daaropvolgende graf A081 liggen twee broers van Derkje Snijder begraven, namelijk Hendrik Snijder (1829-1875) en Gerrit Snijder (1839-1886). Een van de dochters van Jan Kouffeld en Derkje Snijder was getrouwd met Maurits van Leeuwen, zoon van de tuinman op de Pietersberg. Een dochter uit dit huwelijk was gehuwd met Roelof Hartgers (1894-1954). Hun zoon Roelof (1930-1993) ligt in dit graf begraven evenals zijn vrouw Heleen van Dam (1930-2006).