B 037 Barend VAN ZOEST

“De onderscheiding, die hij genoot, de hulde, die zijn gevoelen ondervond, verdiende hij geheel” aldus Jan Kneppelhout, heer van de Hemelsche Berg, aan de geopende groeve.

In dit graf liggen:

  • Barend van ZOEST 1823-1870
  • Antje MORREN 1820-1903

De bekende letterkundige hield een verheven grafrede, die hij ook nog liet drukken. Tevens zorgde hij voor een grafzerk voor de man die niet alleen zijn hooggewaardeerde, trouwe boswachter was geweest, maar ook de “stille verzorger van schamelen en misdeelden”, als armenverzorger van de Hervormde gemeente. Het voltallige personeel van de Hemelsche Berg woonde de indrukwekkende plechtigheid bij.