B 099 VAN DIJK-VAN DEN BRINK-MEURS

In dit graf liggen drie opeenvolgende generaties van de familie van Dijk- van den Brink- Meurs begraven, te weten:

  • Johanna Maria Kemmers (1859-1910)
  • Eijmert van Dijk (1850-1937)
  • Johanna Maria van Dijk (1890-1960)
  • Jacob van den Brink (1888-1972)
  • Carel Gerard Hendrik Meurs (1920-2000)
  • Machiel Feddes (1939-2003)
  • Johanna Maria Hendrika van den Brink (1923-2017)

1e generatie:

Eijmert van Dijk werd geboren in Rhenen, waar hij werkte als tabakswerker. In 1880 huwde hij met Johanna Maria Kemmers, geboren te Arnhem. Zij gingen wonen in Rhenen, waar zij drie dochters kregen. In 1910 verhuisden zij naar de Rotteval langs de Weverstraat in Oosterbeek. Na hun overlijden werden zij in dit graf begraven, aanvankelijk zonder grafsteen.

2e generatie:

Hun jongste dochter Johanna Maria van Dijk huwde in 1919 in Oosterbeek met de in Ede geboren winkelbediende Jacob van den Brink. Zij gingen wonen in het huis op de hoek van de Fangmanweg met de Dam, dat bekend staat als “’t Huukske”. Zij kregen een zoon en een dochter. Jacob werkte onder meer bij de Oosterbeekse boekhandel Romijn. Na hun overlijden werden zij aanvankelijk begraven op de Algemene Begraafplaats Noord aan de Van Limburg Stirumweg.

3e generatie:

Hun dochter Johanna Maria Hendrika van den Brink huwde in 1943 met de in Arnhem geboren Carel Gerard Hendrik Meurs. Carel werkte bij de politie en was lange tijd gedetacheerd in Limburg. Johanna Maria Hendrika werkte als secretaresse van het City Centrum Arnhem en na haar pensionering werd zij scriba van de hervormde kerk in Oosterbeek, werk waarvoor zij een koninklijke onderscheiding ontving. Na het overlijden van haar moeder in 1960 gingen zij met hun zoon en dochter bij haar vader in “’t Huukske” wonen. Nadat deze derde generatie was overleden, vroeg de familie toestemming om de urnen hier op de Oude Begraafplaats bij Johanna Maria Hendrika’s grootouders te mogen plaatsen. Vervolgens kregen zij ook toestemming om de stoffelijke resten van haar ouders, inclusief de grafsteen, van de begraafplaats aan Van Limburg Stirumweg naar hier over te brengen. Tenslotte is in dit graf ook de as van Machiel Feddes bijgezet, een vriend van hun dochter.