Graf B 105 ANTONIUS STALEMAN

In dit graf liggen:

  • Antonius Staleman (1863-1895)
  • Antonia Wijkamp (1827-1902)
  • Johanna Elisabeth Staleman (1889-1971)
  • Johanna Elisabeth van Houtum (1911-2005)

Antonius Staleman werd geboren in 1863 in Oosterbeek en was de zoon van Jan Cornelis Staleman en Antonia Wijkamp. In 1888 trouwde hij met Johanna Elisabeth van Heumen; zij kregen een dochter, Johanna Elisabeth. Oosterbeek was, na de opening van de spoorlijn naar Arnhem in 1845, met z’n prachtige omgeving bereikbaar en populair geworden bij onder andere kunstenaars. Gevolg hiervan was dat er geleidelijk hotels, pensions en koffiehuizen verschenen.
Antonius Staleman Antonius Staleman.
Antonius werd eigenaar/kastelein van een koffiehuis, dat meerdere functies had: uit een advertentie in de Arnhemsche Courant blijkt dat de verkoop van een woonhuis door notaris Karseboom is ingezet op f 2600.- en dat de toeslag wordt bepaald op maandag 24 februari 1890 in het Koffiehuis van A. Staleman. Dit café annex hotel/restaurant genaamd “Burgerlust” was gesitueerd op de hoek Utrechtseweg/Lukassenpad; in 1944 werd het pand verwoest tijdens de slag om Arnhem.

Hotel-restaurant Burgerlust Hotel-restaurant Burgerlust.

Het werd vooral bezocht door de plaatselijke jeugd (de heren van Oosterbeek bezochten etablissementen waaraan een “heerenclub” verbonden was). Toen Antonius stierf, was hij slechts 32 jaar oud. Omdat de relatie tussen grootmoeder Antonia en kleindochter Johanna Elisabeth zeer goed was, werd Antonia na haar overlijden in 1902 begraven bij haar zoon Antonius Staleman.

Dochter Johanna Elisabeth trouwde in 1910 in Arnhem met Johannes Albertus van Houtum, papierhandelaar. Zij kregen in 1911 een dochter, Johanna Elisabeth. Die werd onderwijzeres aan de Arnhemse Schoolvereniging en huwde in 1936 met Booije Johannes Huizinga (1908-1997), werkzaam als technicus bij de KEMA op het voormalige landgoed De Brink in Arnhem. Johanna was jarenlang secretaresse in de kerkenraad van de Remonstrantse kerk in de Wilhelminastraat terwijl Booije met een aantal gemeenteleden de technische staat van het gebouw in de gaten hield. Het echtpaar kreeg 2 zonen. De urnen van Johanna Elisabeth Staleman en van Johanna Elisabeth van Houtum zijn bijgezet in het familiegraf.