C 063 Meindert EVERS

In dit graf liggen:

  • Meindert Evers (1819-1871)
  • Fenneke Evers (1831-1874)
  • Evert Evers (1869-1870)
  • Andere jonggestorven kinderen Evers

Beekhof 1

De huisschilder Meindert Evers was kennelijk zo goed in zijn vak, dat hij zich meesterschilder mocht noemen. In 1847 kocht hij een huis aan de Weverstraat, direct langs de Zuiderbeek. Dit huis, dat al op een landkaart van Isaäc van Geelkerken uit 1660 staat vermeld, zou in de 20e eeuw bekend komen te staan onder de naam “Beekhof”. In 1860 start hij een grote verbouwing van het huis, waarbij hij het uitbouwt tot een herenhuis (voorhuis) met daaraan verbonden een woning en werkplaats (achterhuis). In 1867 schildert de kunstenares Maria Vos haar “Gezicht op Oosterbeek”, waarop “Beekhof” van opzij staat afgebeeld met een hoog voorhuis en laag achterhuis.

Meindert gaat zelf wonen en werken in het achterhuis, terwijl hij het voorhuis verhuurt aan welgestelde zomergasten uit de Randstad. Zo verblijft in 1857 de Amsterdamse architect Gerrit Moele, bekend van de bouw van de neogotische kerk “de Papegaai” aan de Amsterdamse Kalverstraat, ’s zomers in het voorhuis en blijft zijn weduwe na diens dood nog enige jaren naar “Beekhof” terugkeren.

Als tweevoudig weduwnaar trouwt Meindert in 1851 met Fenneke Evers, voor zover bekend geen familie van elkaar. Zij krijgen in totaal acht kinderen, waarvan er al drie (Maria, Evert, Evert) zijn gestorven op het ogenblik dat Meindert in 1871 zelf komt te overlijden. Fenneke zet het schildersbedrijf in het achterhuis voort en verhuurt het voorhuis voor langere perioden aan huisartsen van Oosterbeek. Als zij zelf in 1874 op 43 jarige leeftijd overlijdt, neemt haar zoon Evert Hendrik Evers de werkzaamheden over, tot deze in 1882 besluit om Oosterbeek te verlaten. In datzelfde jaar overlijdt zijn broer Gerrit, die ook in het graf ligt begraven. Overigens is dit familiegraf waarschijnlijk pas aangelegd na de dood van Fenneke, en zijn Meindert en hun jong overleden kinderen (vanuit C026) in dit graf herbegraven.

Tot de huisartsen die in die periode vanuit “Beekhof” hun praktijk hebben uitgeoefend, behoren C. Koning, W.A.P.F.L. Zijnen Wartel en G.J. Wienecke (graf A219). In 1900 wordt het achterhuis gesloopt en komt de kunstschilder Evert Ekker, samen met zijn vrouw Lucie van Dam van Isselt, in het voorhuis wonen. Deze laatste maakt in 1905 onderstaande tekening van de voorzijde van “Beekhof”. De laatste bewoner was de arts Isaäc Brevée (graf A348A), die de verwoesting van het huis tijdens de Slag om Arnhem heeft meegemaakt.

Beekhof 2