Graf C 006 JAN VAN REES

In dit graf liggen:

  • Jan van Rees (1792-1873)
  • Maaike van Omme (1791-1864)
  • Catharina Johanna Maria Wilhelmina Rokker
  • Jan Peter Rokker

Jan van Rees werd op 17-02-1792 in Oosterbeek geboren als zoon van boswachter Derk van Rees en huishoudster Hendrina Brands. Hij trouwde in 1815 met huishoudster Maaike van Omme, geboren 09-10-1791 in Oosterbeek als dochter van het landbouwersechtpaar Jan Zweeren van Omme en Berendje Hendriks Wouters.

Jan was omstreeks 1820 lid van de gemeenteraad van Renkum en omstreeks 1830 assessor (wethouder) der gemeente. Het gemeentebestuur vergaderde van 1823 tot 1851 in herbergen in Oosterbeek en Renkum; in 1866 kreeg de gemeente een gemeentehuis, in Oosterbeek.

Het echtpaar is – voor die tijd – behoorlijk oud geworden: Maaike overleed in 1864 op 72-jarige en Jan in 1873 op 80-jarige leeftijd.
(Het echtpaar Rokker is in 1900 resp. 1905 in dit graf bijgezet; het gaat hier waarschijnlijk om verwanten).


Afbeelding: Handtekening van Jan van Rees


Afbeelding: Handtekening van Maaike van Omme