A 123 Jacob VAN LENNEP

Tijdens een vakantie in pension Schoonoord gestorven en begraven, naar zijn wens, onder de eenvoudige zerk.

In dit graf ligt:

  • Jacob van LENNEP (1802-1868)

Jacob van Lennep was een bekend schrijver van o.a. historische avonturen-romans. Ook verzorgde hij de uitgave van de werken van Vondel en de publicatie van de Max Havelaar van Multatuli.

Graven met een verhaal, graf van Lennep.jpg

Hij was op landelijk niveau maatschappelijk actief. Zo liet hij waterleiding aanleggen in Amsterdam. Hij was volksvertegenwoordiger in de Tweede Kamer. Een comité, onder leiding van Jan van ’s Gravenweert, heeft een jaar na zijn overlijden het grafmonument opgericht o.a. met financiële steun van koning Willem III, voor wie Van Lennep redevoeringen had geschreven. De buste en de zwaan zijn van Johan Theodore Stracké. Aan de zijkant staan de attributen van de vrijmetselarij, een omgevallen zuil en een vlinder. Aan de andere kant de tekens die zijn dichterschap en maatschappelijke verdiensten weergeven. Het grafmonument is een rijksmonument. Het is gerestaureerd in 2006 en 2007.

Heel opvallend is de grote treurbeuk achter het grafmonument. De takken hangen in lange slierten omlaag. Zware takken worden met kabels bij de hoofdstam getrokken. Een zware afhangende tak wordt ondersteund. De leeftijd van deze beuk is bijna tot op de dag nauwkeurig vast te stellen omdat deze geplant is vlak vóór of na de onthulling van het monument op 6 september 1869.