Stichting

Vrijwilliger aan het werk

De Stichting Begraafplaats Fangmanweg Oosterbeek, opgericht in 2000 door bezorgde burgers, zorgt in samenwerking met de gemeente Renkum, voor het in stand houden, repareren en restaureren van grafmonumenten, hekken, kettingen en muren. Het geld dat hiervoor nodig is komt uit donaties; voor grote reparaties worden sponsoren aangeschreven. Ook worden Open Dagen gehouden om belangstelling te wekken voor deze mooie, oude begraafplaats, een gemeentelijk monument.

Vrijwilligers verzorgen zeven keer per jaar, in lente, zomer en herfst, klein onderhoud zoals: verwijderen van zaailingen, blad en takken van de graven, licht snoeiwerk, schoonmaken van het baarhuisje en de grafmonumenten, schoonmaken en schilderen van hekwerken etc.

Voor bijdragen aan het werk van de Stichting is bankrekening NL14INGB0009696373 t.n.v. Stichting Begraafplaats Fangmanweg Oosterbeek opengesteld.