A 215 Olivier Corneille Ernest VAN DEN BROECK

In dit graf ligt:

  • Olivier Corneille Ernest van den BROECK (1853-1883)

Op de begraafplaats Fangmanweg is één grafmonument te vinden met uitsluitend Franse tekst.

Graf van Olivier Corneille Ernest VAN DEN BROECK

In vertaling: Hier rust / Olivier Corneille Ernest van den Broeck / kunstschilder / 17 oktober 1853 – 3 november 1883 /Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn / Mattheus 6 vers 21.

Ernst van den Broeck wordt in 1853 geboren in St. Joost ten Node, (toen en nog steeds) een van de 19 gemeenten van Brussel. De gemeente heeft een eigen tekenschool (Académie des Beaux-Arts de St. Josse-ten-Noode) met vervolgcursussen als classes de nature (tekenen naar levend c.q. naaktmodel). Van 1879 tot 1881 staat Ernst jaarlijks voor deze cursus ingeschreven, met de aanduiding peintre-artiste. In 1881 treffen we in hetzelfde inschrijvingsregister Anthon van Rappard aan, voor dezelfde cursus. In 1880 en ’81 is ook Vincent van Gogh actief in Brussel; hij gebruikt soms het atelier van zijn vriend Van Rappard. Misschien heeft Van den Broeck zijn basisopleiding tot kunstschilder gehad aan de grote Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles.

Op 7 juni 1883 staat Ernst van den Broeck samen met zijn bruid Antoinette Johanna Henrietta Alsche, voor de trouwambtenaar van Den Haag. Bruidegom en bruid zijn ‘zonder beroep’ volgens de huwelijksakte. Een van de vier getuigen is jhr. Anthon ridder van Rappard, 25 jaar en kunstschilder. Het echtpaar vestigt zich in Oosterbeek.
Nog hetzelfde jaar overlijdt Ernst van den Broeck in Oosterbeek. De overlijdensakte vermeldt dat hij muurschilder is.

De summiere gegevens doen vermoeden dat de kunstenaarsloopbaan van Ernst van den Broeck, door ziekte of ongeval, in de knop is gebroken. Jules du Jardin bespreekt in zijn zesdelig werk L’art Flamand ook de Brusselse kunstenaarsvereniging L’Essor en vermeldt Ernst van den Broeck als lid.