A 266 Neelius Sophinus KONING

In dit graf liggen:

  • Neelius Sophinus Koning (1827-1892)
  • Adriana Catharina Hermina Francken (1830-1892)

villa Otium

Neelius Sophinus Koning is meer dan 25 jaar huisarts in Oosterbeek geweest. Hij werd in 1827 in Schiedam geboren en was aanvankelijk huisarts in Heteren. Toen de toenmalige huisarts van Oosterbeek, Cornelis Adriaan Sangster (graf A058), in 1866 plotseling overleed, plaatste N.S. Koning nog diezelfde week een advertentie in de Arnhemsche Courant dat hij zich met onmiddellijke ingang in Oosterbeek had gevestigd. Kennelijk was een praktijk in Oosterbeek toch iets aantrekkelijker dan in Heteren. Dat leidde weer tot een ingezonden stuk van een ingezetene van Heteren, die zich beklaagde dat de plaatselijke arts na een tienjarige praktijk met de noorderzon was vertrokken.

N.S. Koning had op korte termijn huisvesting in Oosterbeek nodig en vond die aanvankelijk ten huize van de koster van de Oude Kerk, D. Derksen. Al snel verhuisde hij naar huize Vredehof op de hoek van de Weverstraat en de huidige Fangmanweg. In 1872 verhuisde hij naar de villa Otium aan de Utrechtseweg (zie foto), het huis waar Jan van ’s Gravenweert (graf A125) de laatste jaren voor zijn dood in 1870 had gewoond.

Zijn vrouw Adriana Francken werd in 1830 geboren in het Gelderse Elst. Daar trouwden zij ook in 1866. In de daaropvolgende jaren kregen zij twee dochters en twee zonen, die allen in Oosterbeek zijn geboren. Begin 1891 kon N.S. Koning nog zijn 25-jarig jubileum vieren als huisarts te Oosterbeek. De Arnhemsche Courant schreef: “De velen, die hem hebben leeren kennen als een bekwaam dokter, die steeds veel zorg voor zijn patiënten heeft, wenschen voorzeker, dat hij nog tal van jaren in zijn nuttigen werkkring werkzaam zal kunnen blijven”. Dat heeft niet zo mogen zijn. Het jaar erna overleed eerst zijn vrouw Adriana Francken en nog geen twee maanden later N.S. Koning zelf.